>

Початкова освіта отримала державний стандарт

Державний стандарт початкової освіти

Реформа освіти отримала ще один важливий документ. Як повідомило Міністерство освіти України на своєму офіційному сайті, затверджено Державний стандарт початкової освіти, за яким навчатимуться першокласники з 1 вересня 2018 року.

Визначено, що саме дитина має знати

— Саме в цьому документі закладено ключові елементи — вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти — що визначають зміст освіти в початковій школі. Саме тут закладено, що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох перших класів, — розповіла міністр освіти та науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич.

Робота над стандартом тривала два роки. При цьому було використано досвід 7 країн — Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі.

— Водночас ми ґрунтувалися на кращих практиках української школи, — додала міністр.

У стандарті визначено загальні та обов‘язкові результати навчання за 9 галузями: мовно-літературною, математичною, природничою,  технологічною, інформативною, соціальною і здоров’язбережувальною, фізкультурною, громадянською та історичною, мистецькою.

Обов‘язкові результати показують, що дитина має вміти, знати, розуміти після кожного з двох циклів навчання в початковій школі. Тобто після 2-го та 4-го класу. Світовий досвід свідчить, що дитина в ранньому віці розвивається стрибкоподібно, з огляду на це й передбачено окремі вимоги саме після таких циклів навчання.

Адже дитина під час навчання на першому циклі початкової школи та другому має різні особливості розвиту, сприйняття інформації тощо. Наприклад, обов‘язковий результат навчання «Здійснює обчислення зручним для себе способом у навчальних ситуаціях, зокрема під час гри» виражатиметься у наступних очікуваних результатах:

  • оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми (шукає номер квартири (будинку), місця в кінотеатрі, у вагоні потяга, автобусі, літаку, номер кабінету в різних установах, номер телефону тощо);
  • обчислює суму (додає), різницю (віднімає), добуток (множить), частку (ділить зручним для себе способом у межах 100, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють);
  • знаходить значення математичних виразів;
  • обчислює значення виразів зі змінною;
  • застосовує різні способи виконання арифметичних дій із числами (додавання, віднімання, множення, ділення) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.

Про базові навчальні плани

Окремо Лілія Гриневич зауважила, що разом із стандартом приймаються чотири базові навчальні плани. Зокрема, в них закладено збільшення обсягу вивчення української мови в школах національних меншин.

— Також дуже важливо розуміти послідовність запровадження державних стандартів. За Державним стандартом початкової освіти першокласники почнуть навчатись з 1 вересня 2018 року. Стандарт базової школи має стартувати з 1 вересня 2022 року, а стандарт старшої школи — з 1 вересня 2027 року, — нагадала міністр.

Вона також підкреслила, що ця реформа освіти якісно відрізняється від попередніх спроб реформування тим, що держава закладає реальні передумови змін.

Усі гроші на матеріально технічне забезпечення підуть на місця. І на цьому етапі дуже важливо, щоб була продуктивна співпраця та партнерство між органами місцевого самоврядування та МОН. Необхідна передумова змін — підвищення соціального статусу вчителя.

— Однак наразі залишається багато зловживань навколо цієї теми. Деякі органи місцевого самоврядування занижують надбавки, а деякі навіть змушують йти вчителів у примусові відпустки. Зараз ми вивчаємо деталі цієї справи і вживатимемо відповідні заходи, — зазначила Лілія Гриневич.

Поделиться статьей в социальных сетях: